Bij Nabben Bewindvoering wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten. Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze eigen medewerkers.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden, die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren.

De persoonsgegevens van onze werknemers verwerken wij op basis van onze wettelijke verplichtingen als werkgever en om toezeggingen op grond van de arbeidsovereenkomst gestand te kunnen doen.

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen, dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens om gaat.

Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Wij laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.

De directie van Nabben Bewindvoering is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor geldt onder andere:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke vanaf 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming