Net als beschermingsbewind is ook mentorschap een maatregel welke door de kantonrechter wordt uitgesproken.
Mentorschap kan door iemand zelf, maar ook door bijvoorbeeld familie worden aangevraagd.

Wat doet een mentor en voor wie is het bedoeld?

Een mentor behartigt de belangen van betrokkene op het gebied van welzijn als iemand niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Een mentor spreekt dus als het ware namens de cliënt op het moment dat deze dat zelf niet meer kan.
Het is als mentor dus erg belangrijk om te weten wat de cliënt wel en ook niet wil. Voor nu en de toekomst. Daarom is er veel contact tussen de mentor en de cliënt, er moet een vertrouwensband zijn tussen de mentor en cliënt.
Alle zaken die opgepakt moeten worden op het gebied van welzijn, organiseert en coördineert de mentor.

Wij kunnen cliënten aannemen in de omgeving van Venlo maar ook in Brabant en Gelderland.
Omdat we op huisbezoek kunnen komen is afstand geen probleem. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.