Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap.
De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding.
Dit betekent dat bijvoorbeeld aankopen niet meer kunnen worden gedaan zonder de curator. Deze maatregel is een bescherming van de curandus op zowel het financiële vlak als ook zijn welzijn. Je zou dus kunnen zeggen dat het een combinatie is van beschermingsbewind en mentorschap.
Het grootste verschil is dat iemand die onder curatele wordt gesteld, niet meer handelingsbekwaam is.
Evenals beschermingsbewind en mentorschap, wordt ook de curatele door de kantonrechter uitgesproken.
De curator wordt door de rechtbank gecontroleerd.