Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel. Dit houdt in dat het bewind door de rechter wordt uitgesproken.
Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die om diverse redenen, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om de financiële belangen te behartigen. De maatregel houdt in dat (het geheel of een deel van) uw geld en eventueel goederen onder bewind worden gesteld door de kantonrechter. De bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van uw vermogen.

Taken van de bewindvoerder zijn onder andere:

  • Het aanvragen van het bewind
  • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  • De belastingaangifte box 1 indien van toepassing
  • Het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst
  • Het aanvragen van subsidies en kwijtschelding
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand
  • Declaratie van ziektekosten
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Het aanvragen van beschermingsbewind
Als u voor uzelf of iemand anders beschermingsbewind wilt aanvragen kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen.