Sinds 2013 zijn wij hét adres voor Bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer met een maatschappelijke insteek. We zijn dan ook gespecialiseerd in verschillende doelgroepen en kijken naar de persoon achter de problematiek.
Dit zorgt ervoor dat er duidelijke doelen gesteld kunnen worden en we licht aan het eind van de tunnel kunnen bieden. 

Doordat u een eigen vast contactpersoon heeft, blijft de communicatie helder en transparant.
Met het oog op transparantie maken wij gebruik van geavanceerde software waardoor u op elk gewenst tijdstip inzicht kan hebben in uw financiën. U kunt hiervoor inloggen via deze site. 
Wij zijn gevestigd in Venlo en werkzaam in de regio’s Limburg, Brabant en Gelderland.

Naast beschermingsbewind bieden wij ook budgetbeheer, mentorschap en curatele aan.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u tijdelijk of langdurig uw financiële belangen of uw belangen op het gebied van welzijn en zorg niet zelfstandig kunt behartigen. Bijvoorbeeld het hebben van schulden, het missen van een overzicht in uw inkomsten- en uitgaven, een terugval in inkomsten of een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

Nabben Bewindvoering BV biedt dan hulp. Wij bieden de geruststellende zekerheid dat uw financiën goed worden beheerd. En als mentor uw belangen op het gebied van welzijn en zorg.
Daarvoor is vertrouwen nodig.

Wij zijn lid van brancheverenigingen NBPB en NBBI.